فارسی  :Language
Phone:  (086) 322 347 70

گواهینامه ها

گواهینامه ها
برخی از مهمترين گواهینامه های کسب شده توسط شرکت کهکشان رايانه الوند به شرح ذيل می باشد

1- گواهینامه از ...
2- گواهینامه از ...
3- گواهینامه از ...
4- گواهینامه از ...
5- گواهینامه از ...
6- گواهینامه از ...
7- گواهینامه از ...
نماینده رسمی شرکتهای معتبر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات ما به کانال تلگرام ما بپیوندید