• سازمان طرف قرداد
 • شرکت تهران جنوب(فاز۴ و ۵ پارس جنوبی)
 • اداره کل بهزیستی استان مرکزی
 • اداره پست استان مرکزی
 • تعاونی و اعتباری ثامن الائمه استان لرستان
 • تعاونی و اعتباری ثامن الائمه استان مرکزی
 • پروژه آسمان اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
 • بیمارستان ولیعصر(عج)
 • اداره کل راه آهن اراک وقم
 • دانشگاه اراک
 • مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • اداره کل کار و رفاه اجتماعی
 • سازمان جهاد کشاورزی
 • اداره کل بهزیستی استان مرکزی
 • بانک ملت
 • موسسه مالی اعتباری ثامن الحج-حوزه مرکزی
 • موسسه مالی اعتباری ثامن الحج-حوزه مرکزی
 • موسسه مالی اعتباری ثامن الحج-حوزه مرکزی
 • استانداری استان مرکزی
 • فرمانداری خنداب
 • پردیس دانشگاه اراک
 • شرکت مخابرات استان مرکزی
 • شرکت هفتاد قله
 • شرکت شهرک های صنعتی
 • شرکت تهران جنوب(فاز۴ و ۵ پارس جنوبی)
 • اداره کل بهزیستی استان مرکزی
 • اداره پست استان مرکزی
 • بهداری صنعت نفت استان مرکزی و لرستان
 • بهداری صنعت نفت استان مرکزی و لرستان

 • اداره بهزیستی شهرستان خنداب
 • سازمان خدمات موتوری شهرداری
 • اداره بهزیستی شهرستان خمین
 • اداره بهزیستی شهرستان شازند
 • ادراه بهزیستی شهرستان دلیجان
 • دادگستری کل استان البرز
 • شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 • پالایشگاه نفت شازند
 • موسسه مالی و اعتباری قوامین
 • موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه حوزه مرکزی
 • دادگستری کل استان مرکزی
 • دفتر امور اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری
 • سازمان اموال واملاک بنیادمستضغفان
 • اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
 • شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 • دادگستری کل استان مرکزی
 • سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی
 • بنیاد شهید انقلاب اسلامی
 • بانک سپه سرپرستی استان مرکزی
 • موسسه ثامن الائمه استان لرستان
 • موسسه ثامن الائمه استان لرستان
 • موسسه مالی و اعتباری قوامین
 • بانک سپه استان قم(سرپرستی)
 • موسسه مهر استان همدان
 • موسسه مهر استان مرکزی
 • شرکت رنا(ماشین های سنگین سایپا)
 • بیمارستان امیرکبیر
 • درمانگاه کوثر
 • آبفا استان مرکزی(آنتی ویروس)
 • سازمان جهاد کشاورزی
 • شرکت برق منطقه ای باختر
 • بانک ملی مدیریت شعب استان مرکزی
 • بیمارستان ولیعصر(عج)
 • شرکت ایرالکو
 • اداره ثبت احوال استان مرکزی
 • فرمانداری قره چای
 • فرمانداری فراهان
 • دادگستری استان البرز
 • شرکت گاز شهرستان محلات
 • شرکت گاز شهرستان زرندیه
 • مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی
 • موسسه مهر بسیجیان
 • اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
 • بانک ملی
 • اداره امور مالیاتی استان مرکزی و شهرستان ها تابعه
 • شهرداری مهاجران
 • اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
 • موسسه مهر بسیجیان
 • اداره کل نوسازی مدارس
 • موضوع قرداد
 • پشتیبانی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • تجهیزشبکه مجتمع آسمان
 • تجهیز،نصب و راه اندازی شبکه
 • نگهداری و پشتیبانی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نگهداری وپشتیبانی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه و برق اضطراری
 • خدمات مشاوره
 • پشتیبانی شبکه
 • پشتیبانی شبکه فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق و اعلام سرقت
 • نصب و راه اندازی برق اضطراری
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • پشتیبانی سخت افزار و شبکه
 • تجهیز،نصب و راه اندازی شبکه و برق اضطراری
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افراز و شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته
 • نصب و راه اندازی شبکه برج فناوری
 • پشتیبانی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی
 • تجهیز و نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه و برق اضطراری
 • پیاده سازی شبکه کامپیوتری و برق ساختمان
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نگهداری و پشتیبانی
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • پشتیبانی و نگهداری
 • نصب شبکه wanاستان
 • نصب و راه اندازی تلفنبانک
 • پشتیبانی تلفنبانک
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • پشتیبانی سایت
 • پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار
 • نصب و راه اندازی شبکه
 • پشتیبانی شبکه
 • نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ صنعتی
 • اسکن اسناد
 • نصب راه اندازی شبکه
 • تجهیز و نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه
 • تجهیز و نصب راه اندازی شبکه
 • نصب راه اندازی شبکه و برق اضطراری
 • تهیه بیسیم دستی و خودرویی
 • نصب و راه اندازی شبکه و برق اضطراری
 • تجهیز،نصب و راه اندازی شبکه
 • تجهیز و نصب دوربین جایگاه CNG
 • تجهیز،راه اندازی شبکه
 • نصب و راه اندازی شبکه و برق اضطراری
 • نصب راه اندازی شبکه