لگراند فرانسه دارای ۱۶۰سال قدمت و ۱۳۰۰۰۰ نوع محصول می باشد ،گستره وسیع محصولات این کمپانی حداقل در بخش شبکه های کامپیوتر شامل یک رنج کامل وEnd to Endمی باشد ، که همگی تحت عنوان راه حلی بنامVDI در قلب فرانسه طراحی و ساخته می شود.

شرکت کهکشان رایانه الوند در زمینه ارائه خدمات در خصوص فروش و تأمین محصولات مختلف این شرکت ، آمادگی خود را برای همکاری با تمامی سازمان ها و شرکت ها اعلام می دارد.