انواع دوربین مدار بسته
دوربین مدار بسته صنعتی
رایج ترین نوع دوربینها می باشند که به آنها دوربینهای باکس نیز گفته می شود که عمده استفاده آنها در محیطهای
صنعتی و یا محوطه باز می باشد. با توجه به اینکه گستر ه ای از لنزهای مداربسته

ادامه

دوربین دام

دوربین مدار بسته دام که به دوربینهای سقفی و یا گنبدی معروف می باشند دارای لنز یکپارچه بوده و متناسب با انواع
لنز ثابت ، وری فوکال و یا زوم به دسته بندی های مختلف تقسیم می شوند. از دوربینهای دام در محیطهای اداری ،
بانکها و محیطهای مشابه استفاده می شود

ادامه

دوربینهای زوم

دورربین زوم همانند دوربین های صنعتی و دام بوده و تنها تفاوت آنها در نوع لنز می باشد. دوربینهای زوم دارای لنز
یکپارچه بوده و تا چند برابر دارای قدرت بزرگنمایی اپتیکال و دیجیتال می باشد

ادامه

PTZ دوربین چرخشی

این نوع دوربین ها از سه قسمت دوربین ، پایه چرخشی و هوسینگ تشکیل شده است عمده استفاده این دوربینها در
کاربری های خاص بوده که با توجه به نیاز انواع تجهیزات جانبی بر روی این دوربین قابل مونتاژ خواهد بود

ادامه

دوربین چرخشی فست دام

دوربین مدار بسته چرخشی فست دام دارای شکل گنبدی بوده و قدرت بزرگنمایی تا چندین برابر و همچنین چرخش
باسرعت بالا از خصوصیات این نوع دوربینها می باشد. عمده استفاده این دوربین در

ادامه

دوربین دید در شب

دوربین دید در شب دارای کاربری حفاظتی و نظارتی در شب می باشد از ویژگیهای مهم این نوع دوربین امکان دید در
تاریکی مطلق می باشد

ادامه