مشخصات تماس دفتر تهران

تهران-خیابان مطهری-خیابان علی اکبری-کوچه آزادی-پلاک ۵۳

کدپستی:۱۵۷۶۹۴۹۵۱۷

تلفن:۲۲۸۹۸۸۳۵-۸۶۰۳۱۸۷۵-۸۶۰۳۱۸۰۰(۰۲۱)      تلفکس:۸۶۰۳۰۸۸۷(۰۲۱)

info@kranetco.com