lo.el

امنیت تجارت الکترونیک

امنیت در تجارت الکترونیک

باتوجه به نقش اطلاعات به عنوان یک کالای باارزش در تجارت امروز لزوم حفاظت ازآن ضروری می باشداز این رو دراین مقاله،سعی شده ابتدا سیرزمانی، مفاهیم وهمچنین برخی قوانین وچارچوب ” تجارت الکترونیک” به صورت کلی توضیح داده شودوسپس تعریف کوتاهی از امنیت بیان شود و هدف این مقاله، یافتن موانع و برطرف نمودن آن وهمچنین شیوه های دستیابی به امنیت در تجارت الکترونیک می باشد. برای رسیدن به این هدف و حفاظت از اطلاعات ارزشمند هر سازمان باید به یک راهبرد پایبند بوده و براساس آن نظام امنیتی را اجرانمایند.   kranetco امنیت در تجارت الکترونیک امنیت تجارت الکترونیک kranetco

 

بحث امنیت در اینترنت یکی از فنی ترین و پیچیده ترین قسمتهای فعالیت در اینترنت می باشد. از آنجا که اینترنت شبکه ای باز است، رسوخ گران می توانند از راه های گوناگون بدان راه یابند.هنوز هیچ سایتی نتوانسته ادعا کند که سایتش ۱۰۰% ایمن بوده و هیچ خطری تهدیدش نمی کند. با کسب دانش کسترده تر و برنامه ریزی بهتر در این زمینهمی توان جلوی خرابی ها و حمله های اینترنتی را بیشتر گرفت.

در تجارت الکترونیکی که میان دو سازمان، یا خریدار و سازمان انجام می شود خطراتی بسیار، دو سوی بازرگانی را تهدید می کند.این امر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن راهکارهای جدید برای مقابله با این خطرات را نشان می دهد.

در راستای ایجاد و حفظ امنیت بر روی اینترنت شرکتهایی بوجود آمدند که به ارائه خدمات زیرساختی و هوشمندانه پرداختند که بر اساس آنها مردم بتوانند اطلاعات و معاملات خود را در فضایی امن انجام دهند.در این راستا افراد بسیاری در دنیا که هیچ اطلاعات فنی از پشت صحنه این تبادلات و تأمین امنیت آنها نداشتند نیز توانستند از این امکانات و تسهیلاتی که این شرکتها در اختیار آنها قرارداده اند به بهترین نحو استفاده کنند.روزانه میلیاردها معامله اینترنتی بین طرفین تجاری در نقاط مختلف جغرافیایی صورت می گیرد.روزانه میلیاردها معامله به صورت تلفنی یا با استفاده از پیام رسانهای آنی مثل یاهو مسنجر به انجام می رسد و روزانه میلیونها دلار از طریق اینترنت رد وبدل می گردد.اهمیت موضوع درک این مهم است که شرکتهایی بر اساس این نیاز مبرم بوجود آمده اند که با استفاده از تکنولوژی های مدرن، پروتکلها، شبکه های خصوصی مجازی VPN و … این شرایط را برای طرفین معامله فراهم، توسعه و تداوم بخشند.

ادامه بحث در قسمت بعدی…